Màu sơn ap103-5 (Desert Fire)

Màu sơn ap103-5 hay còn gọi là Desert Fire. Màu sơn ap103-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap103-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap103-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap103-5 (Desert Fire)Sơn phòng khách với màu ap103-5 - Desert FireSơn phòng bếp với màu ap103-5 - Desert FireSơn phòng ăn với màu ap103-5 - Desert FireSơn phòng giải trí với màu ap103-5 - Desert FireSơn phòng làm việc với màu ap103-5 - Desert Fire