Màu sơn ap103-4 (Golden Dome)

Màu sơn ap103-4 hay còn gọi là Golden Dome. Màu sơn ap103-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap103-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap103-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap103-4 (Golden Dome)Sơn phòng khách với màu ap103-4 - Golden DomeSơn phòng bếp với màu ap103-4 - Golden DomeSơn phòng ăn với màu ap103-4 - Golden DomeSơn phòng giải trí với màu ap103-4 - Golden DomeSơn phòng làm việc với màu ap103-4 - Golden Dome