Màu sơn ap103-3 (Gold Shadow)

Màu sơn ap103-3 hay còn gọi là Gold Shadow. Màu sơn ap103-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap103-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap103-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap103-3 (Gold Shadow)Sơn phòng khách với màu ap103-3 - Gold ShadowSơn phòng bếp với màu ap103-3 - Gold ShadowSơn phòng ăn với màu ap103-3 - Gold ShadowSơn phòng giải trí với màu ap103-3 - Gold ShadowSơn phòng làm việc với màu ap103-3 - Gold Shadow