Màu sơn ap102-3 (Rock AJyssum)

Màu sơn ap102-3 hay còn gọi là Rock AJyssum. Màu sơn ap102-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap102-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap102-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap102-3 (Rock AJyssum)Sơn phòng khách với màu ap102-3 - Rock AJyssumSơn phòng bếp với màu ap102-3 - Rock AJyssumSơn phòng ăn với màu ap102-3 - Rock AJyssumSơn phòng giải trí với màu ap102-3 - Rock AJyssumSơn phòng làm việc với màu ap102-3 - Rock AJyssum