Màu sơn ap101-5 (Daffodil)

Màu sơn ap101-5 hay còn gọi là Daffodil. Màu sơn ap101-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap101-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap101-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap101-5 (Daffodil)Sơn phòng khách với màu ap101-5 - DaffodilSơn phòng bếp với màu ap101-5 - DaffodilSơn phòng ăn với màu ap101-5 - DaffodilSơn phòng giải trí với màu ap101-5 - DaffodilSơn phòng làm việc với màu ap101-5 - Daffodil