Màu sơn ap101-4 (Field Daisy)

Màu sơn ap101-4 hay còn gọi là Field Daisy. Màu sơn ap101-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap101-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap101-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap101-4 (Field Daisy)Sơn phòng khách với màu ap101-4 - Field DaisySơn phòng bếp với màu ap101-4 - Field DaisySơn phòng ăn với màu ap101-4 - Field DaisySơn phòng giải trí với màu ap101-4 - Field DaisySơn phòng làm việc với màu ap101-4 - Field Daisy