Màu sơn ap101-2 (Melted Butter)

Màu sơn ap101-2 hay còn gọi là Melted Butter. Màu sơn ap101-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap101-2 (Melted Butter)Sơn phòng khách với màu ap101-2 - Melted ButterSơn phòng bếp với màu ap101-2 - Melted ButterSơn phòng ăn với màu ap101-2 - Melted ButterSơn phòng giải trí với màu ap101-2 - Melted ButterSơn phòng làm việc với màu ap101-2 - Melted Butter