Màu sơn ap101-1 (Yellow Glove)

Màu sơn ap101-1 hay còn gọi là Yellow Glove. Màu sơn ap101-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap101-1 (Yellow Glove)Sơn phòng khách với màu ap101-1 - Yellow GloveSơn phòng bếp với màu ap101-1 - Yellow GloveSơn phòng ăn với màu ap101-1 - Yellow GloveSơn phòng giải trí với màu ap101-1 - Yellow GloveSơn phòng làm việc với màu ap101-1 - Yellow Glove