Màu sơn ap100-4 (Golden Charmer)

Màu sơn ap100-4 hay còn gọi là Golden Charmer. Màu sơn ap100-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap100-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap100-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap100-4 (Golden Charmer)Sơn phòng khách với màu ap100-4 - Golden CharmerSơn phòng bếp với màu ap100-4 - Golden CharmerSơn phòng ăn với màu ap100-4 - Golden CharmerSơn phòng giải trí với màu ap100-4 - Golden CharmerSơn phòng làm việc với màu ap100-4 - Golden Charmer