Màu sơn ap100-3 (Granary Glow)

Màu sơn ap100-3 hay còn gọi là Granary Glow. Màu sơn ap100-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap100-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap100-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap100-3 (Granary Glow)Sơn phòng khách với màu ap100-3 - Granary GlowSơn phòng bếp với màu ap100-3 - Granary GlowSơn phòng ăn với màu ap100-3 - Granary GlowSơn phòng giải trí với màu ap100-3 - Granary GlowSơn phòng làm việc với màu ap100-3 - Granary Glow