Màu sơn ap10-4 (Summer Day)

Màu sơn ap10-4 hay còn gọi là Summer Day. Màu sơn ap10-4 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap10-4 (Summer Day)Sơn phòng khách với màu ap10-4 - Summer DaySơn phòng bếp với màu ap10-4 - Summer DaySơn phòng ăn với màu ap10-4 - Summer DaySơn phòng giải trí với màu ap10-4 - Summer DaySơn phòng làm việc với màu ap10-4 - Summer Day