Màu sơn ap10-1 (Blue Trace)

Màu sơn ap10-1 hay còn gọi là Blue Trace. Màu sơn ap10-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap10-1 (Blue Trace)Sơn phòng khách với màu ap10-1 - Blue TraceSơn phòng bếp với màu ap10-1 - Blue TraceSơn phòng ăn với màu ap10-1 - Blue TraceSơn phòng giải trí với màu ap10-1 - Blue TraceSơn phòng làm việc với màu ap10-1 - Blue Trace