Màu sơn ap1-3 (Powder Yellow)

Màu sơn ap1-3 hay còn gọi là Powder Yellow. Màu sơn ap1-3 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap1-3 (Powder Yellow)Sơn phòng khách với màu ap1-3 - Powder YellowSơn phòng bếp với màu ap1-3 - Powder YellowSơn phòng ăn với màu ap1-3 - Powder YellowSơn phòng giải trí với màu ap1-3 - Powder YellowSơn phòng làm việc với màu ap1-3 - Powder Yellow